Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC SƠN

Địa chỉ: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 03203582595 – Fax: 03203582596.
Email: ctcpbacson@gmail.com.
Website: http://bacsonjsc.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp