Công nghệ

Tro bay Phả Lại” là sản phẩm tro bay có chất lượng tốt nhất Việt Nam, được Công ty cổ phần Bắc Sơn sản xuất theo công nghệ tuyển ướt, sấy khô bằng dây chuyền đồng bộ và hiện đại, thân thiện với môi trường.

Dây chuyền tuyển ướt

Dây chuyền tuyển ướt

Dây chuyền tuyển ướt

Dây chuyền tuyển ướt

Dây chuyền sấy khô kiểu lò quay

Dây chuyền sấy khô kiểu lò quay

Dây chuyền cấp liệu sấy

Dây chuyền cấp liệu sấy

Kho nguyên liệu

Kho nguyên liệu