Dự án tiêu biểu

Dự án thủy điện Sơn La

Công ty cổ phần Bắc Sơn là đơn vị cung cấp hàng 100.000 tấn “Tro bay Phả Lại” cho Dự án thủy điện Sơn La.

Lễ khánh thành công trình thủy điện Sơn La

Lễ khánh thành công trình thủy điện Sơn La

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Sơn La

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Sơn La

Tổng thể công trình thủy điện Sơn La

Tổng thể công trình thủy điện Sơn La

Hình ảnh thi công thủy điện Sơn La

Hình ảnh thi công thủy điện Sơn La

Bản xác nhận cung cấp tro bay cho công trình thủy điện Sơn La

Bản xác nhận cung cấp tro bay cho công trình thủy điện Sơn La

Thư cảm ơn của ban quản lý dự án thủy điện Sơn La

Thư cảm ơn của ban quản lý dự án thủy điện Sơn La

Dự án thủy điện Sông Tranh 2

Công ty cổ phần Bắc Sơn đã cung cấp phần lớn khối lượng tro bay cho công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Công trình thủy điện Sông Tranh 2

Công trình thủy điện Sông Tranh 2

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Sông Tranh 2

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Sông Tranh 2

thi-cong-thuy-dien-song-tranh2

Dự án thủy điện Lai Châu

Công ty cổ phần Bắc Sơn đã cung cấp hàng 100.000 tấn tro bay cho công trình thủy điện Lai Châu.

Lễ khởi công dự án công trình thủy điện Lai Châu

Lễ khởi công dự án công trình thủy điện Lai Châu

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) dự án công trinh thủy điện Lai Châu

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) dự án công trinh thủy điện Lai Châu

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Lai Châu

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) trên công trình thủy điện Lai Châu

Dự án thủy điện Xekaman 1

Lễ khởi công thủy điện Xekaman 1

Lễ khởi công thủy điện Xekaman 1

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1

Thi công bê tông đầm lăn (RCC) tại Thủy điện Xekaman 1

Mô hình dự án công trình thủy điện Xekaman 1

Mô hình dự án công trình thủy điện Xekaman 1

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty cổ phần Bắc Sơn cung cấp phần lớn tro bay cho các trạm trộn bê tông dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Lễ khởi công liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Lễ khởi công liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thi công dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thi công dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn