Kiến thức

TCXDVN 395:2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ngày 04 tháng 06 năm 2007, Bộ Xây Dựng đã ban hành quyết định số 23/2007/QĐ-BXD về việc phê duyệt tiêu chuẩn TCXDVN 395:2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”. Để xem chi tiết TCXDVN 395:2007, Xin mời Download.

Tiêu chuẩn C 618 – 08

Để xem chi tiết tiêu chuẩn C 618 – 08, Xin mời Download

Tro bay và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam

Hiện nay, nguồn tro bay tại các nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước ta đang thải ra rất nhiều, nếu tận dụng được loại vật liệu này thì không những giải quyết được vấn đề kinh tế mà còn giải quyết được vấn đề môi trường. Bài viết: “Tro bay và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam” của PSG. TS Phạm Duy Khang, Bộ môn đường ô tô và sân bay – Khoa công trình Trường ĐH Giao Thông vận tải là nghiên cứu mới nhất về ứng dụng của tro bay trong xây dựng đường ô tô và sân bay.Để xem chi tiết, Xin mời Download.

Các nhà máy thủy điện lớn tại Việt Nam

Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện đang tăng nhanh. Để đáp ứng nhu cầu về điện cho sản xuất và tiêu dùng nhà nước đã và đang đầu tư rất nhiều các công trình thủy điện, các nhà máy sản xuất điện nhằm nâng cao công suất sử dụng, trong đầu tư xây dựng mạnh là các nhà máy thủy điên. Dưới đây là danh sách thống kê các nhà máy thủy điện có công suất > 100MW của Việt Nam (theo EVN). Để xem chi tiết Xin mời Download.

Áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn tại thủy điện PleiKrong

Bê tông đầm lăn (RCC) là phương pháp thi công tiên tiến có hiệu quả đã được áp dụng thi công cho khoảng 176 đập có độ cao trên 50 m trong vòng khoảng 4 thập kỷ qua trên thế giới. Đây là công nghệ thi công đập bê tông dựa trên nguyên lý thi công đập đất sử dụng thiết bị vận chuyển, rải và lèn chặt có công suất lớn. Tại Việt Nam công nghệ này được áp dụng đầu tiên cho xây dựng thủy điện Pleikrong trên sông Krông Pôko tỉnh Kon Tum. Kết quả cho thấy chúng ta đã làm chủ được công nghệ, đáp ứng được chất lượng, tiến độ, đảm bảo về thời gian thi công, tiết kiệm được chi phí.Tuy nhiên, do lần đâu áp dụng nên còn gặp phải một số vấn đề khó khăn. Sau đây là bài viết “áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình thủy điện Pleikrong” của tác giả Nguyễn Cảnh Bình – Chủ nhiệm dự án công trình thủy điện Pleikrong. Để xem Chi tiết bài viết, Xin mời Download

Công nghệ bê tông đầm lăn – Tình hình sử dụng trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam

Bê tông đầm lăn là loại bê tông sử dụng các nguyên vật liệu tương tự như bê tông thường. Khác với bê tông thường được đầm chặt bằng thiết bị rung đưa vào trong lòng khối đổ, Bê tông đầm lăn được làm chặt bằng thiết bị rung lèn từ mặt ngoài (lu rung). Công nghệ này thích hợp cho những công trình bê tông khối tích lớn, hình dáng không phức tạp như đập, mặt đường. Bài viết:”Công nghệ bê tông đầm lăn – Tình hình sử dụng trên thế giới và triển vọng ứng dụng ở Việt Nam” của THs. Nguyễn Quang Hiệp Viện chuyên ngành bê tông – Viện KHCN Xây dựng sẽ cho chúng ta cái nhìn khái quát và cụ thể hơn về tình hình sử dụng công nghệ này trên thế giới và ở nước ta. Để xem Chi tiết Xin mời Download

Đánh giá chất lượng bê tông đầm lăn bằng phương pháp khoan nõn

Công nghệ thi công bê tông đầm lăn (RCC) được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới và tại Việt Nam đang mang lại những lợi ích và hiệu quả rõ rệt, thể hiện nhiều tính ưu việt trong thi công xây dựng các công trình thủy điện. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bê tông đầm lăn (RCC) thường dùng phương pháp khoan nõn. Tuy nhiên, phương pháp này hiện chưa có trong Tiêu chuẩn Việt Nam. Bài viết “Đánh giá chất lượng bê tông đầm lăn bằng phương pháp khoan nõn” của THs.Nguyễn Thế Thành chủ nhiệm công trình nghiên cứu sẽ cho chúng ta biết cách xác định và đánh giá chất lượng bê tông đầm lăn (RCC) một cách chi tiết. Để xem chi tiết bài viết xin mời Download