Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC SƠN

Địa chỉ: Phường Phả Lại – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 02203582595 – Fax: 02203582596.
Email: [email protected]
Website: https://bacsonjsc.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp